Åtvidabergshus
Träprefab
husstommar

Träprefab

Prefabricerade stommar innebär en mängd fördelar jämfört med platsbyggt. Förutom att vi alltid levererar torra byggelement minskas också bemanningsbehovet ute på byggplatsen. Det betyder att byggtiderna kortas – och att du får dokumenterad kontroll på både kostnader och kvalitet.

Det sitter i väggarna

I fabriken på Stora Örsätter i Åtvidaberg konstruerar och producerar vi alla husstommar och komponenter i en kontrollerad inomhusmiljö för att garantera den höga kvalitet som är ett av våra signum.

De prefabricerade konstruktionerna levereras sedan i storblockssystem direkt till byggplatserna med öppna bilar eller kranbilar. Storblockssystemet gör att monteringen på plats går snabbt och smidigt och innebär, förutom färre blockskarvar, även ett minimerat antal lyft och på så vis en större säkerhet på byggarbetsplatsen. Att montera elementen med hjälp av kranbilar är dessutom den mest kostnadseffektiva lösningen med tanke på att man inte behöver ha någon mobilkran på plats.

Alltid kundanpassat, rationellt producerat och med leverans och montage på utsatt tid – allt med kvalitet i fokus. Det är Åtvidabergshus!

Vill du se ditt hus växa fram?

VARFÖR TRÄ?

Trä är ett oslagbart byggmaterial. Det är lätt att arbeta med, har en hög bärförmåga och innebär positiva effekter på boendemiljön genom att påverka inomhusluft, fuktbalans och akustik. Trä bullrar inte, det är billigare att bygga med än stål och betong och väger dessutom mindre, vilket leder till mer energisnåla transporter. Trä är också en förnybar råvara som inte är beroende av ändliga fossila resurser. Träd binder CO2 när de växer och fortsätter göra det även som trävaror. Ett trähus som rivs kan ge värme till nya hus i ett värmeverk. Trä är klimatsmart på så många olika sätt – och dessutom helt naturligt.

Därför bygger vi med trä. För att det helt enkelt är logiskt. Eller eko-logiskt, som vi säger.

Hej! Jag heter Ingrid och kan hjälpa dig med frågor om träprefab.

Ingrid Bolling Montelius

Försäljning träprefab & utfackning