Kvalitet

”Kvalitet är att göra rätt också när ingen tittar på”*. Och det är så vi ser det. Kvalitet handlar om en grundidé och en yrkesstolthet som genomsyrar hela vår verksamhet, från det lilla till det stora. För vi vet att om det ska det bli rätt i slutänden måste det också vara rätt redan från början.

Certifierade – för din trygghet

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 som behandlar kvalitetsledningssystem, ISO 14001 som reglerar miljöledning och ISO 45001 som handlar om arbetsmiljö. Ackreditör är A3CERT som certifierar mot en mängd olika standarder och föreskrifter. 

Vi använder enbart virke från spårbart skogsbruk som är minst 70 % certifierat (enligt PEFC/FSC) och uppfyller kraven för svanenmärkning.

Minst en gång om året genomgår vi RISE:s tillverkningskontroll då både fabrik och dokumentation granskas noggrant. Vi är medlem i Trä- och Möbelföretagen (TMF) som är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Och vi är stolta över att vara en godkänd internationell leverantör, med certifikat för träprefab till Tyskland. 

 

*) Henry Ford

 

RISE Takstolar

RISE Tillverkningskontroll

VILL DU OCKSÅ BYGGA EFFEKTIVARE?

Vi finns här, bara ett telefonsamtal bort. Varmt välkommen att höra av dig, vi kommer se till att du inte ångrar dig!

KMA

Vår KMA-plan, som står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är integrerad i vårt dagliga arbete. Kvalitén säkerställs med våra kvalitets- och egenkontroller. Vi har ett proaktivt miljöarbete med fortlöpande minskad miljöbelastning för att nå ett hållbart samhälle. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs så vi eftersträvar att minimera arbetsmiljörisker för att få en trygg arbetsmiljö där vi överträffar lagstiftningen och ständigt förbättrar arbetsmiljön med mål och aktiviteter.

Hej! Jag heter Karin och kan hjälpa dig med frågor om KMA.

Karin Waller
HR-chef & KMA